Informacja dla mieszkańców

Gmina Pabianice uprzejmie informuje, że ubiega się o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z innego programu (na warunkach dofinansowania w wysokości 90% – 10% wkładu własnego).

W związku z tym zwracamy się z prośbą do zainteresowanych osób (właścicieli nieruchomości położonych na terenie nie objętych zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej tj. Janowice, Huta Janowska, Wysieradz, Żytowice, Wola Żytowska, Konin, Majówka, Porszewice, Gorzew, Górka Pabianicka, Świątniki, Pawlikowice, Rydzyny, Szynkielew od nr 33 do nr 61, Petrykozy oraz Kudrowice – za wyjątkiem posesji od nr 36 do 81a położonych po południowej stronie drogi powiatowej) o zapoznanie się, uzupełnienie i dostarczenie „Zezwolenia na wejście w teren” do Urzędu Gminy Pabianice do dnia 19.12.2016 r. włącznie (można też wypełnić „Zezwolenie” na miejscu w Urzędzie).

Zezwolenie na wejście na teren nieruchomości

Accessibility Toolbar