Informacja KRUS w sprawie pomocy dla poszkodowanych przez wichury i nawałnice

W związku z poniesionymi stratami w wyniku wystąpień wichur i nawałnic w 2017 r. rolnicy mogą ubiegać się (w ramach obowiązujących przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z uwzględnieniem przepisów o pomocy de minimis w sektorze rolnym) o udzielenie pomocy w opłaceniu składek w formie odroczenia terminu płatności i rozłożenia ich na dogodne raty, a także w formie umorzenia ich w całości lub w części, składając indywidualny wniosek w Oddziale Regionalnym/Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwej terytorialnie dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego.
Złożone wnioski będą rozpatrywane w trybie uproszczonym w oparciu o protokoły z oszacowania strat sporządzone przez odpowiednie komisje powołane przez Wojewodę.

List Prezesa KRUS Adama Sekścińskiego w sprawie pomocy dla poszkodowanych przez wichury i nawałnic.

Accessibility Toolbar