Informacja o możliwości odbioru pojemników na odpady komunalne.

Urząd Gminy w Pabianicach informuje że pojemniki na odpady komunalne zmieszane, odpady komunalne selektywnie zbierane oraz harmonogram odbioru odpadów, należy samodzielnie odebrać – od dnia 27 czerwca 2013 r. – u sołtysów poszczególnych sołectw.

Harmonogramy odbioru są również dostępne na stronie internetowej poświęconej gospodarce odpadami komunalnymi na terenie gminy Pabianice.

Accessibility Toolbar