Informacja o naborze na stanowisko Dyrektora SP w Pawlikowicach

Wójt Gminy Pabianice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach. Oferty należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem do korespondencji, telefonem kontaktowym i z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im M. Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach” w terminie do 08.09.2017 r. do godziny 12:00 na adres: Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice – sekretariat (pok. nr 1). Więcej informacji na temat konkursu znajduje się pod adresem: bip.pabianice.gmina.pl/?a=5484

Accessibility Toolbar