Informacja o naborze wniosków na dofinansowaniebudowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Od 8 sierpnia do 30 września 2013 r. można będzie składać wnioski o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych (decyduje kolejność składania wniosków oraz ich kompletność).

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pabianice nr XXXVII/315/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków

O dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie będą mogli ubiegać się właściciele posesji położonych na obszarach skanalizowanych i dla których planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21 w pokoju nr 11.

Wniosek w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Wniosek w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

Accessibility Toolbar