Informacja o naborze wniosków w ramach projektu Grant na lepszy start, lokalnie.

7 sierpnia 2017 roku startuje konkurs  na realizację inicjatyw lokalnych w ramach „Programu wsparcia inicjatyw lokalnych mieszkańców Gminy Pabianice”, skierowany do społeczników i organizacji pozarządowych działających na rzecz Gminy Pabianice.

O JAKIE ŚRODKI MOŻEMY APLIKOWAĆ?

W ramach „Programu wsparcia inicjatyw lokalnych mieszkańców Gminy Pabianice”  organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe mogą starać się o mikrodotację na wsparcie lokalnych przedsięwzięć w wysokości od 500 zł do 5000 zł!

JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?

Celem Programu i Konkursu jest zwiększenie społecznej aktywności mieszkańców Gminy Pabianice poprzez realizację inicjatyw lokalnych. Realizatorzy Programu: Gmina Pabianice, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Rada Organizacji Pozarządowych Woj. Łódzkiego premiować będą w szczególności inicjatywy oddolne skierowane na wspólne działania mieszkańców co najmniej 2 sołectw Gminy Pabianice (w szczególności sołectw nie sąsiadujących bezpośrednio), inicjatywy budujące poczucie lokalnej tożsamości oraz zwiększające liczbę i atrakcyjność działań na bazie świetlic wiejskich Gminy Pabianice.  Przez cały czas trwania konkursu uczestnicy i laureaci będą mogli korzystać z pomocy doradców i animatora (osobiście, telefoniczne lub mailowo).

DLA KOGO KONKURS?

Udział w konkursie mogą wziąć młode organizacje pozarządowe z Gminy Pabianice i działające na rzecz Gminy Pabianice oraz grupy nieformalne i samopomocowe mieszkańców Gminy.

Przez cały czas trwania konkursu uczestnicy i laureaci będą mogli korzystać z pomocy doradców i animatora (osobiście, telefoniczne lub mailowo).
Ewa Wierzbowska ewierzbowska@rada-lodzkie.org.pl, tel. 695-307-847

Terminy spotkań konsultacyjnych:
16.08.2017 (środa) – godz. 15.30-18.00
21.08.2017 (poniedziałek) – godz. 15.00-17.30

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ: 04.09.2017 – 17.11.2017

JAK ZDOBYĆ GRANT?

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz wniosku, wysłać go w formie pdf na adres opus@opus.org.pl oraz podpisany wysłać formie papierowej do dnia 25.08.2017 do Centrum OPUS 91-415 Łódź Plac Wolności 2.
Wnioski i informacje o konkursie znajdują się od dnia 07.08.2017 do pobrania na stronach organizatorów www.opus.org.pl; www.grantnalepszystart.pl oraz stronie Urzędu Gminy w Pabianicach.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 07.08.2017 do 25.08.2017

Informacja o konkursie
Regulamin konkursu
Wzór wniosku – organizacja pozarządowa
Wzór wniosku – grupy nieformalne
Wzór sprawozdania

Accessibility Toolbar