Informacja o odpadach które NIE BĘDĄ przyjmowane na PSZOK.

Gmina może przyjmować na PSZOK tylko określone odpady, podstawą jest właściwa segregacja. Na PSZOK nie będą przyjmowane:
– Tekstylia (ścinki krawieckie itp.)
– Odzież, obuwie, pościel, kołdry
– Elementy wypełnione materiałem pochodzenia zwierzęcego (np. pierze, wełna)
– Odpady zawierające azbest
– Zmieszane odpady komunalne
– Smoła, papa, asfalt
– Wata szklana
– Popiół, żużel
– Butle gazowe
– Opony do samochodów ciężarowych oraz ciągników rolniczych itp.
– Szkło zbrojeniowe, hartowane, szkło okienne
– Części samochodowe (elementy karoserii, wnętrza, zderzaki, reflektory, szyby samochodowe)
– Odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji
– Odpady w opakowaniach cieknących
– Porcelana, talerze, filiżanki itp.
– Odpady poprodukcyjne, w tym z działalności rolniczej
– Odpady pochodzące od mieszkańców innej gminy
– Odpady pochodzące z działalności gospodarczej lub likwidacji takiej działalności
– Odpady których skład i ilość nie wskazują, że zostały wytworzone w gospodarstwie domowym
– Zmieszane odpady budowlane (gruz zmieszany z opakowaniami materiałów budowlanych, papą, styropianem, drewnem itp.)
– Odpady, których przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłyby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi
– Odpady niebędące odpadami komunalnymi tj. pochodzącymi od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw

Accessibility Toolbar