Informacja o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Piątkowisko)

Informujemy o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenu obejmującego część wsi Piątkowisko) w zakresie załącznika graficznego przedstawiającego granice obszaru objętego planem.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. PLANU.

Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, w terminie do dnia 12.12.2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Pełna treść informacji: bip.pabianice.gmina.pl/?a=5643

Accessibility Toolbar