Informacja o przystąpieniu Gminy Pabianice do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Działając na podstawie art. 34 ust.1  ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Wójt Gminy  Pabianice informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Wnioski o zakup preferencyjny można składać:

– osobiście w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na adres /UrzadGminyPabianice/skrytka (W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.)

Obecnie w ofercie posiadamy:

Ekogroszek – Karlik z KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit

Wartość opałowa Qir: 26 – 28 MJ/kg

Orzech –  KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit

Wartość opałowa Qir: 25 – 26 MJ/kg

NOWOŚĆ W OFERCIE – Kostka – KWK Mysłowice-Wesoła

Wartość opałowa Qir: 28 – 32 MJ/kg

Cena: 1800 zł tona

W przypadku chęci zmiany rodzaju na węgla np. z orzecha na kostkę prosimy o kontakt z Urzędem Gminy, pok. nr 17. Tel. 42 213 96 60 wew. 124.

Pracownicy Urzędu Gminy w dalszym ciągu będą się kontaktowali z tymi, którzy zapisali się na listę chętnych, jednak zachęcamy osoby zdecydowane skorzystać z oferty do kontaktu z nami z własnej inicjatywy. Pozwoli to przyspieszyć proces dystrybucji.

Accessibility Toolbar