Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego

Pabianice, dnia 24 maja 2017 r.

Informacja Wójta Gminy Pabianice
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert
na wsparcie zadania publicznego ” Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2017 r.

Na podstawie:

1. Rocznego programu współpracy na rok 2017 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi określonego w uchwale XXXI/290/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.  Rady Gminy Pabianice,

2.  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1817),

3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870).

przyznano dotację następującym organizacjom na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2017 r.”

1. Ludowy Klub Sportowy ” Orzeł” Piątkowisko – 17 420 zł – obóz

2. Stowarzyszenie ” Folklor ma sens” – 16 640 zł – kolonie

3. Uczniowski Klub Sportowy ” Junior” Piątkowisko – 24 350 zł – półkolonie

4. Uczniowski Klub Sportowy ” Junior” Piątkowisko – 9 650 zł – kolonie

5. Uczniowski Klub Sportowy ” Junior” Piątkowisko – 15 350 zł – kolonie

6. Ludowy Klub Sportowy ” Jutrzenka”  Bychlew – 830 zł – półkolonie
7. Ludowy Klub Sportowy ” Jutrzenka”  Bychlew – 2 310 zł – obóz
8. Ludowy Klub Sportowy ” Jutrzenka”  Bychlew – 3 450 zł – obóz

Łącznie rozdysponowano środki w kwocie 90 000 zł.

Accessibility Toolbar