Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego – Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2018 r.

Na podstawie:

1. Rocznego programu współpracy na rok 2018 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi określonego w uchwale XLVII/449/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. Rady Gminy Pabianice,
2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz.U z 2018 r., poz 450),
3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz 2077).

przyznano dotację następującym organizacjom na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2018 r.”

1. Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł ” Piątkowisko – 21 225 zł – obóz Szczecinek

2. Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł ” Piątkowisko – 21 020 zł – Kolonie Kąty Rybackie

3. Stowarzyszenie „ Folklor Ma Sens” – 19 475 zł – Kolonie Dubiecko

4. Ludowy Klub „ Sportowy” Bychlew – 3 780 zł – Obóz Żerków

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Kudrowicach – 7 500 zł – obóz Mikoszewo

6. Pabianickie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – 17 000 zł – Kolonie Murzasichle

Łącznie rozdysponowano środki w kwocie 90 000 zł.

Accessibility Toolbar