Informacja o spotkaniach z mieszkańcami

Urząd Gminy w Pabianicach wraz z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii zaprasza mieszkańców gminy na spotkania informacyjne, które odbędą się

9 listopada 2015 r. o godz. 10.00 i o godz. 16:00
w Urzędzie Gminy w Pabianicach, sala nr 32

Spotkania te organizowane są w ramach konsultacji opracowywanych przez Gminę i aktualnie wyłożonych do publicznego wglądu dokumentów strategicznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Accessibility Toolbar