Informacja o wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego

Informujemy, że na mocy Zarządzenia 141 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na terenie kraju wprowadzono pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz pierwszy stopień alarmowy dla cyberprzestrzeni (ALFA-CRP). Zarządzenie obowiązuje od 28 sierpnia, od godziny 00:01, do 3 września, do północy.
Podstawą wydania Zarządzenia jest art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. 2019 poz. 796). Powodem jest wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych. Działania urzędu podejmowane będą zgodnie z „Modułami zadaniowymi dla poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni na obszarze gminy Chynów – pierwszy stopień alarmowy ALFA oraz ALFA –CRP”.
Stopień alarmowy ma charakter prewencyjny i jest związany z uroczystościami upamiętniającymi 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz wizytą prezydenta USA, Donalda Trumpa. Stopień alarmowy ALFA był już stosowany m.in. podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach czy Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie.
ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Przede wszystkim jest sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Stopnie alarmowe CRP dotyczą natomiast zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Accessibility Toolbar