Informacja o zamknięciu przejazdu kolejowego w Szynkielewie III – (aktualizacja 9.12.2014 r.)

W dniach od 01.12.2014 r., od godz. 7:00, do dnia 10.12.2014 r., do godz. 16:00, nastąpi całkowite zamknięcie przejazdu kolejowego na linii nr 14, Łódź Kaliska – Tuplice, w km 10,225, w m. Szynkielew III. Ze względu na zakres prowadzonych robót konieczne jest całkowite zamknięcie przejazdu kolejowego w w/w miejscowości i poprowadzenie objazdu.

Ze względu na złe warunki atmosferyczne termin zamknięcia przejazdu kolejowego na linii nr 14, w km 10,225, w m. Szynkielew II, zostaje wydłużony do dnia 12.12.2014 r. do godziny 16:00.

20141122ObjazdSzynkielew002

Accessibility Toolbar