Informacja o zebraniach sołeckich

Zebrania sprawozdawczo – wyborcze odbędą się w najbliższych dniach w sołectwach:

  • Żytowice, Wysieradz – dnia 14.05.2019 r. o godz. 17:00 w pierwszym terminie i godz. 17:15 w drugim terminie w sali OSP w Żytowicach.
  • Petrykozy, Petrykozy- Osiedle – dnia 16.05.2019 o godz. 18:00 w pierwszym terminie i godz. 18:15 w drugim terminie w świetlicy wiejskiej w Petrykozach.
  • Świątniki – dnia 17.05.2019 r. o godz. 19:00 w pierwszym terminie i godz. 19:15 w drugim terminie w sali OSP w Górce Pabianickiej.
  • Hermanów – dnia 20.05.2019 r. o godz. 18:00 w pierwszym terminie i godz. 18:15 w drugim terminie w świetlicy wiejskiej w Hermanowie.

Accessibility Toolbar