Informacja o zmianach planu zagospodarowania przestrzenego

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenów obejmujących część wsi Kudrowice i Szynkielew), wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 8 lipca 2014 r. do 5 sierpnia 2014 r. w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pokój nr 11 w godzinach od 9:00 do 14:00.

Uwagi do projektów planów, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Pabianice (sekretariat) lub na adres: Urząd Gminy Pabianice ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2014 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w przedmiotowych projektach zmian planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, o godz. 13:00.

Więcej informacji: bip.pabianice.gmina.pl/?a=3435

Accessibility Toolbar