Informacja o zmianie planu zagospodarowania dla wsi Petrykozy Osiedle oraz części wsi Piątkowisko

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenu obejmującego wieś Petrykozy Osiedle) oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenu obejmującego część wsi Piątkowisko) wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 08.02.2018 r. do 08.03.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach w godzinach od 10:00 do 13:00.

Pełna treść informacji: bip.pabianice.gmina.pl/?a=5750

Accessibility Toolbar