Informacja o zmianie Studium Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla obszaru części wsi Pawlikowice) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19 listopada 2013 r. do 17 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pokój nr 11 w godzinach od 9:00 do 14:00. Projekt zmian studium dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale Ogłoszenia

Accessibility Toolbar