Informacja Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa zawiadamia właścicieli działek zlokalizowanych po obu stronach ul. Cynkowej – sięgacz w miejscowości w Piątkowisko, o wszczęciu postępowania w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia, po działkach nr ewid. 525, 347/15, 347/16 w ul. Cynkowej – sięgacz w miejscowości Piątkowisko.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy, w Wydziale Architektury Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul Piłsudskiego 2, bud. „C”, I piętro, pok. nr 105, codziennie w godz pracy urzędu (od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 – 16:00 wtorek w godz. 9:00 – 17:00 i piątek w godz. 8:00 – 15:00).

Accessibility Toolbar