Informacja w sprawie obowiązku utrzymania nieruchomości przez właścicieli, posiadaczy lub zarządzających w należytym stanie higieniczno-sanitarnym.

Urząd Gminy Pabianie przypomina, że zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 05.12.2008r.      o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2022 r. poz. 1657) każdy właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością jest zobowiązany utrzymywać ją w należnym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:

  • prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami,
  • zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki,
  • usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości,
  • usuwać odchody zwierząt z posesji.

Accessibility Toolbar