Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami rady gminy w lipcu i sierpniu 2012 r.

Przetargi

 1. W dniu 5 lipca br. ogłoszono przetarg na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi w szkołach podstawowych na terenie Gminy Pabianice.
  W dniu 23 lipca wybrano ofertę firmy Nowa Szkoła Sp. z o.o z Łodzi za kwotę 95 812,00 zł brutto. Była to jedyna oferta złożona w tym przetargu. W końcu sierpnia sprzęt do prowadzenia zajęć logopedycznych i terapeutycznych dotarł do szkół. Finansowanie w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 2. W dniu 11 lipca ogłoszono przetarg na budowę świetlicy wiejskiej we wsi Konin.
  W dniu 31 lipca rozstrzygnięto przetarg . Wygrała firma – Konstruktor Profesional & Profit Center z Piotrkowa Trybunalskiego za kwotę 479 293,00 zł brutto. Złożono 4 oferty. Prace już się rozpoczęły. Dofinansowanie ze środków PROW – „Odnowa i rozwój wsi”
 3. W dniu 25 lipca 2012 r. ogłoszono przetarg na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rydzyny Potaźnia – dł. 0,6 km. W dniu 14 sierpnia 2012 r. wybrano firmę WŁODAN z Porszewic za kwotę 190.095,39 zł brutto. Złożono 2 oferty.
 4. W dniu 30 lipca 2012 r. ogłoszono przetarg na wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Hermanów – dł. ok. 0,6 km.
  W dniu 16 sierpnia 20`12 r. rozstrzygnięto przetarg . Wygrała firma BUD-TRANS z Sieradza za kwotę 126.917,51 zł brutto. Złożono 5 ofert.
 5. W dniu 18 lipca ukazało się ogłoszenie o pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Pabianice położonej w Pawlikowicach. Jest to działka budowlana, zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej oraz budynkiem gospodarczym. Na terenie nieruchomości znajduje się zbiornik wodny oraz stałe naniesienia roślinne. Cena wywoławcza – 271.686 zł .Wysokość wadium – 30.000 zł. Przetarg odbędzie się jutro . o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy.
 6. W dniu 27 lipca ukazało się ogłoszenie o pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Pabianice położonej w Górce Pabianickiej. Jest to działka budowlana, zabudowana budynkiem po byłej Agronomówce oraz budynkiem gospodarczym. Cena wywoławcza – 223.819 zł ,wysokość wadium – 30.000 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2012 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy.
 7. Trwają intensywne prace modernizacyjne w obiekcie Domu Ludowego w Bychlewie, które prowadzone są w ramach projektu dofinansowanego ze środków PROW pod nazwą „Modernizacja domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu ośrodka kulturalno-sportowego w Bychlewie”. Zakres prac obejmuje m.in.:
  • docieplenie ścian zewnętrznych,
  • termomodernizację dachu,
  • prace modernizacyjne wewnętrzne,
  • roboty instalacyjne elektryczne i centralnego ogrzewania
  • wewnętrzne prace wykończeniowe
  • utwardzenie terenu przed domem ludowym i obiektem sportowym

Kanalizacja i wodociągi

 1. 28 czerwca br. odebrano sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Jadwinina i Bychlewa.
 2. Zakończono negocjacje porozumienia komunalnego z miastem Pabianice w sprawie odprowadzenia ścieków z terenu Bychlewa i Jadwinina.
 3. Wprowadzono Wykonawcę na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko – etap I
 4. Trwają pracy przygotowujące nowe inwestycje do realizacji, tj, rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy (Piątkowisko, Kudrowice, Górka Pabianicka, Bychlew/Jadwinin i Rydzyny) oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Jadwininie (odcinek 90m)
 5. Wykonano remont zestawu hydroforowego w Stacji Uzdatniania Wody w Rydzynach.

Ponadto

 1. W dniu 2 sierpnia 2012 r. ogłoszono nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi. W dniu 21 sierpnia konkurs nie został rozstrzygnięty, ponieważ żaden z pięciu zgłoszonych kandydatów nie spełnił wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Wobec tego, w dniu 21 sierpnia br. ponownie ogłoszono nabór na to stanowisko. Termin składania dokumentów mija 5 września br.
 2. 15 sierpnia w Piątkowisku odbyła się sportowo-rekreacyjna impreza plenerowa, która miała na celu promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. Podczas imprezy odbywały się m.in. rozgrywki piłkarskie drużyn dziecięcych. Organizatorami były organizacje społeczne wsi Piątkowisko: LKS „Orzeł”, Rada Sołecka, KGW i OSP Piątkowisko przy współudziale Urzędu Gminy w Pabianicach.
 3. 29 sierpnia w Urzędzie Gminy w Pabianicach odbyły się egzaminy na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – na nauczyciela mianowanego. W komisji wzięli udział eksperci z listy MEN, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego oraz przedstawiciel organu prowadzącego. Awans zawodowy uzyskało wszystkich sześcioro nauczycieli reprezentujących następujące szkoły:
  • SP w Bychlewie – 2 osoby
  • SP Petrykozy – 1 osoba
  • SP Pawlikowice – 3 osoby
 4. Przez cały okres letni trwają prace na drogach gminnych, mianowicie wykaszanie poboczy, wycinanie odrostów i gałęzi, uzupełnianie ubytków masą asfaltową na zimno i destruktem.

Na podstawie materiałów Urzędu Gminy przygotowała J. Słubik

Accessibility Toolbar