Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Stan ludności Gminy Pabianice (stali mieszkańcy):

Na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiła 6.129
(w roku 2010 wynosiła 6.054 , a w roku 2000 – 5.144 )

w tym

  • mężczyzn – 3.004
  • kobiet – 3.125

dzieci w wieku od 0 do 18 lat jest 1.227 (20% ludności)
Na pobyt czasowy na 31.XII.2011 r. zameldowanych było 172 osób ( 76 – mężczyzn i 96 kobiet).

W roku 2011 na terenie gminy:

urodziło się 63 dzieci (w roku 2010 – 70 dzieci)

  • w obwodzie SP w Bychlewie – 11
  • w obwodzie SP w Pawlikowicach – 9
  • w obwodzie SP w Petrykozach – 17
  • w obwodzie SP w Piątkowisku – 15

zmarły 73 osoby
zawarto 69 małżeństw

Na terenie Gminy Pabianice zarejestrowanych jest 18 punktów sprzedaży alkoholu.
Na dzień 31.XI.2011 r. były zarejestrowane 534 podmioty gospodarcze.
W dniu 3 grudnia 2011 r. Ewidencja Działalności Gospodarczej prowadzona przez Wójta Gminy została przeniesiona do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Pełna treść informacji w załączniku

Informacja Wójta Gminy o pracy urzędu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Accessibility Toolbar