Informacje o terminach zebrań sołeckich

1. Zebranie wiejskie sołectwa Bychlew w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 16 września 2022 r. o godz. 18:00 w pierwszym terminie i o godz. 18:15 w drugim terminie w Gminnym Domu Kultury w Bychlewie.

2. Zebranie wiejskie sołectwa Hermanów w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 19 września 2022 r. o godz. 19:00 w pierwszym terminie i o godz. 19:15 w drugim terminie w świetlicy wiejskiej w Hermanowie.

3. Zebranie wiejskie sołectwa Kudrowice w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 13 września 2022 r. o godz. 18:00 w pierwszym terminie i o godz. 18:15 w drugim terminie w OSP Kudrowice.

4. Zebranie wiejskie sołectwa Świątniki w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 6 września 2022 r. o godz. 18:00 w pierwszym terminie i o godz. 18:15 w drugim terminie w barze przy sklepie w Górce Pabianickiej.

5. Zebranie wiejskie sołectwa Wola Żytowska w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 16 września 2022 r. o godz. 20:00 w pierwszym terminie i o godz. 20:15 w drugim terminie w świetlicy wiejskiej w Woli Żytowksiej.

6. Zebranie wiejskie sołectwa Porszewice w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 13 września 2022 r. o godz. 17:00 w pierwszym terminie i o godz. 17:15 w drugim terminie na byłym boisku szkolnym w Porszewicach (działka gminna).

7. Zebranie wiejskie sołectwa Piątkowisko w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 20 września 2022 r. o godz. 17:00 w pierwszym terminie i o godz. 17:15 w drugim terminie w OSP Piątkowisko.

8. Zebranie wiejskie sołectwa Okołowice w temacie wyboru sołtysa i rady sołeckiej oraz przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 21 września 2022 r. o godz. 18:00 w pierwszym terminie i o godz. 18:15 w drugim w budynku stacji uzdatniania wody w Okołowicach .


9. Zebranie wiejskie sołectwa Górka Pabianicka w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 22 września 2022 r. o godz. 18:00 w pierwszym terminie i o godz. 18:15 w drugim terminie OSP w Górce Pabianickiej.

10. Zebranie wiejskie sołectwa Pawlikowice w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 12 września 2022 r. o godz. 18:00 w pierwszym terminie i o godz. 18:15 w drugim terminie w OSP w Pawlikowicach.

11. Zebranie wiejskie sołectwa Rydzyny w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 15 września 2022 r. o godz. 18:30 w pierwszym terminie i o godz. 18:45 w drugim terminie w OSP w Rydzynach.


12. Zebranie wiejskie sołectwa Żytowice, Wysieradz w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 26 września 2022 r. o godz. 19:00 w pierwszym terminie i o godz. 19:15 w drugim terminie w OSP w Żytowicach.


13. Zebranie wiejskie sołectwa Gorzew w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 28 września 2022 r. o godz. 17:00 w pierwszym terminie i o godz. 17:15 w drugim terminie w OSP w Gorzewie.

14. Zebranie wiejskie sołectwa Terenin w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 27 września 2022 r. o godz. 18:00 w pierwszym terminie i o godz. 18:15 w drugim terminie w domu sołtysa (Terenin 27).


15. Zebranie wiejskie sołectwa Szynkielew w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 20 września 2022 r. o godz. 18:00 w pierwszym terminie i o godz. 18:15 w drugim terminie w domu sołtysa (Szynkielew 60).

16. Zebranie wiejskie sołectwa Petrykozy, Petrykozy Osiedle w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 27 września 2022 r. o godz. 18:00 w pierwszym terminie i o godz. 18:15 w drugim terminie w starym ośrodku zdrowia w Petrykozach .

Accessibility Toolbar