Integracja mieszkańców sołectwa Konin-Majówka poprzez wspólną pracę przy zagospodarowaniu terenu przy świetlicy wiejskiej

Gmina Pabianice zrealizowała projekt lokalny pn. „Integracja mieszkańców sołectwa Konin-Majówka poprzez wspólną pracę przy zagospodarowaniu terenu przy świetlicy wiejskiej” współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

W ramach projektu zostały zakupione zostały namioty plenerowe wraz z kompletem stołów i ławek oraz kociołek gastronomiczny do gotowania potraw kuchni polowej. Podczas pikniku spotkania integracyjnego mieszkańcy brali udział w nasadzeniach kwiatów i roślin zakupionych w ramach niniejszego projektu. Celem projektu jest pogłębienie integracji mieszkańców z obszarem sołectwa i zwiększenie zaangażowania społecznego mieszkańców sołectwa Konin-Majówka oraz wspieranie inicjatyw i działalności Koła Gospodyń Wiejskich w miejscowości Konin.

Accessibility Toolbar