Kolej Dużych Prędkości

Materiały po spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dla odcinka Pabianice-Zduńska Wola (31.07.2020 r.)

Zgłoszone przez Urząd Gminy uwagi do przebiegu KDP (21.08.2020)


Uchwała Nr XXXIII/240/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zajęcia stanowiska – sprzeciwu dotyczącego przebiegu Kolei Dużych Prędkości przez teren Gminy Pabianice


Notatka służbowa ze spotkania Wójta Gminy Pabianice z przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego (21.09.2020)


Wniosek spółki Multiconsult Polska sp. z o.o. Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (20.05.2021)

DPP.6721.14.2021 – Pismo Gminy Pabianice do Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. (10.06.2021)

Odpowiedź Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. na DPP.6721.14.2021


Materiały ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego dla gmin, Zduńska Wola, 5 lipca 2021 r. – prezentacja

Materiały ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego dla gmin, Zduńska Wola, 5 lipca 2021 r. – mapa wariantów na odcinku Łódź – Sieradz

Materiały ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego dla gmin, Zduńska Wola, 5 lipca 2021 r. – mapa wariantów na terenie gminy Pabianice


OŚN.6238.01.02.2021 – Odpowiedź Gminy Pabianice na wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (12.07.2021)

DPP.6721.75.2021 – Pismo Gminy Pabianice do Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. (15.07.2021)


Prezentacja po spotkaniu z JST i administracją wojewódzką
w ramach projektu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) (12.10.2021)

Ankieta z uwagami Gminy Pabianice po spotkaniu z 12.10.2021 r.


KONSULTACJE SPOŁECZNE X 2021 – V 2022


Informacja o lotniczych pracach geofizycznych


2022.03.18 – Wspólne stanowisko Gminy Pabianice, Łaski i Zduńska Wola


Informacja o spotkaniu z mieszkańcami w ramach drugiej tury konsultacji (07.03.2022)


Informacja o ankiecie w ramach II tury konsultacji (25.03.2022)


Pismo Multiconsult do Gminy Pabianice z informacją o planowanym terminie wyboru wariantu inwestorskiego (29.04.2022)


2022.08.02 – Pismo Gminy Pabianice do CPK DPP.671.1.2022 – zapytanie o termin podania do publicznej wiadomości wariantu inwestorskiego


2022.08.11 – Odpowiedź CPK na pismo DPP.671.1.2022


2022.08.10 – Odpowiedź Multiconsult s.a. na pismo DPP.671.1.2022






Accessibility Toolbar