Komunikat

Informujemy, iż skończył się termin odbioru popiołu z palenisk gospodarstw domowych gromadzonego w okresie od listopada do marca w pojemnikach oznaczonych napisem „Bio”, jednak w przypadku wytwarzania popiołu w pozostałych miesiącach tj. od kwietnia do października, istnieje alternatywa wrzucania go do pojemników oznaczonych napisem „Zmieszane odpady komunalne”.

Ponadto Wójt Gminy Pabianice przypomina, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK zlokalizowany w miejscowości Pabianice przy ul. Łaskiej 13 czynny jest we wtorki i czwartki w godzinach 8:00 – 16:00 oraz w sobotę od 8:00-13:00.

Do PSZOK mieszkańcy Gminy Pabianice mogą oddać nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne zgodnie z „Regulaminem Punktu Selektywnego zbierania odpadów Komunalnych w gminie Pabianice„ stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLVII/428/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ilość i rodzaj dostarczonych odpadów nie może wskazywać, że pochodzą one z działalności gospodarczej, ani świadczyć o likwidacji takiej działalności.

Na PSZOK nie będą przyjmowane:

 • Tekstylia (ścinki krawieckie itp.)
 • Odzież, obuwie, pościel, kołdry
 • Elementy wypełnione materiałem pochodzenia zwierzęcego (np. pierze, wełna)
 • Odpady zawierające azbest
 • Zmieszane odpady komunalne
 • Smoła, papa, asfalt
 • Wata szklana
 • Popiół, żużel
 • Butle gazowe
 • Opony do samochodów ciężarowych oraz ciągników rolniczych itp.
 • Szkło zbrojeniowe, hartowane, szkło okienne
 • Części samochodowe (elementy karoserii, wnętrza, zderzaki, reflektory, szyby samochodowe)
 • Odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji
 • Odpady w opakowaniach cieknących
 • Porcelana, talerze, filiżanki itp.
 • Odpady poprodukcyjne, w tym z działalności rolniczej
 • Odpady pochodzące od mieszkańców innej gminy
 • Odpady pochodzące z działalności gospodarczej lub likwidacji takiej działalności
 • Odpady których skład i ilość nie wskazują, że zostały wytworzone w gospodarstwie domowym
 • Zmieszane odpady budowlane (gruz zmieszany z opakowaniami materiałów budowlanych, papą, styropianem, drewnem itp.)
 • Odpady, których przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłyby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi
 • Odpady niebędące odpadami komunalnymi tj. pochodzącymi od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw

Accessibility Toolbar