Komunikat “EKO-REGION” sp. z o.o.

Zarząd “EKO-REGION” sp. z o.o. informuje, iż obecnie prowadzone są działania polegające na dostarczeniu naszym klientom oświadczeń o rozwiązaniu umowy na odbiór odpadów komunalnych. Prosimy o nie dostarczanie oświadczeń indywidualnie. Zarząd podkreśla, że wszystkie umowy ulegną zamknięciu z dniem 30 czerwca 2013 roku, a żaden klient nie zostanie obciążony opłatą za wywóz odpadów od dnia 1 lipca 2013 roku.

Download (PDF, 421KB)

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.