Konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego.

Wójt Gminy Pabianice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego „Promocja kultury regionalnej poprzez organizację imprez folklorystycznych”.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs Folklor” lub za pośrednictwem poczty.

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 6 czerwca 2017 r. o godz. 14.00

Pełna treść informacji: bip.pabianice.gmina.pl/?a=5336

Accessibility Toolbar