Konkurs plastyczny „LGD funduszami europejskimi malowane”

konkursplastycznyplakat

Konkurs: „LGD funduszami europejskimi malowane” – co zmieniło się wokół mnie, dzięki funduszom europejskim pozyskanym za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych z terenu działania Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” do udziału w konkursie plastycznym.

Do wygrania atrakcyjne zestawy malarskie!

Namalować można każdą rzecz, która powstała dzięki funduszom europejskim pozyskanym za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” w najbliższym otoczeniu tj. szkole, gminie, wsi itp.

Technika plastyczna dowolna, z wyłączeniem grafiki komputerowej.

Konkurs rozstrzygnięty zostanie w trzech grupach wiekowych:

1. uczniowie szkoły podstawowej,
2. młodzież starsza (gimnazjum oraz szkoła średnia),
3. uczestnicy powyżej 19 roku życia.

Zgłoszenia udziału w konkursie można dokonać na podstawie dołączonego do pracy plastycznej formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do regulaminu konkursu wraz z oświadczeniem autora pracy lub rodzica/opiekuna prawnego autora pracy (w przypadku osób niepełnoletnich).

Na przesłane prace (format zgłaszanej pracy plastycznej nie większy niż A3 tj. 297 × 420 mm) czekamy do dnia 15 maja 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Prace należy składać lub nadsyłać pocztą/przesyłką kurierską (na koszt nadawcy) na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”
Centrum Informacji Czarnocin
ul. Poniatowskiego 7, 97-318 Czarnocin (Internat Zespołu Szkół Rolniczych)
z dopiskiem: Konkurs plastyczny pn. „LGD funduszami europejskimi malowane”

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31 maja 2015 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych stowarzyszenia: www.buduj.eu, www.lokals.pl oraz na fan page’u: Lokals.pl na portalu Facebook.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, który wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego autora pracy, są dostępne poniżej.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” pod numerem telefonu 516-494-353 i adresem e-mail: redakcja@lokals.pl

Regulamin konkursu plastycznego

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 2 do regulaminu

Załącznik nr 3 do regulaminu

Zestawienie zrealizowanych projektów

Accessibility Toolbar