Konsultacje dokumentów strategicznych.

Informuje że do publicznego wglądu zostały wyłożone następujące dokumenty:

– projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Pabianice –bip.pabianice.gmina.pl/?a=4089

– projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice –bip.pabianice.gmina.pl/?a=4088

W pierwszej połowie listopada są również planowane spotkania z mieszkańcami w ramach konsultacji wyżej wymienionych dokumentów.

Accessibility Toolbar