Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pabianicach został opublikowany projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2018 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

bip.pabianice.gmina.pl/?a=5604

Opinie i uwagi można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pabianicach osobiście, pocztą na adres: Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice lub w formie elektronicznej na adres: gmina@pabianice.gmina.pl do dnia 14 listopada 2017 r.

Accessibility Toolbar