Konsultacje projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego

Od 22.04.2016 r. do 13.05. 2016 r. trwają konsultacje społeczne projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego spełniającego kryteria warunku ex ante dla celu tematycznego 7 do RPO WŁ na lata 2014-2020 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego spełniającego kryteria warunku ex ante dla celu tematycznego 7 do RPO WŁ na lata 2014-2020.

Wszelkie wiadomości nt. konsultacji społecznych do wskazanych powyżej dokumentów dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.rpo.lodzkie.pl/wynik-wyszukiwania/item/831-konsultacje-spoleczne-projektu-regionalnego-planu-transportowego-wojewodztwa-lodzkiego-oraz-projektu-prognozy-oddzialywania-na-srodowisko

Accessibility Toolbar