Konsultacje publiczne projektu planu zagospodarowania województwa łódzkiego

W dniu 9 maja 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 677/18 przyjął projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko i rozpoczął etap konsultacji społecznych, opiniowania i uzgadniania wymienionych dokumentów.

Z treścią dokumentów można zapoznać się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego

Accessibility Toolbar