Konsultacje społeczne – projektu Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030.

Konsultacje społeczne obędą się od dnia 18 maja 2015 r. do dnia 8 czerwca 2015 r.

Projekt Planu Transportowego dostępny jest na stronach internetowych:

www.plantransportowy.lodzkie.pl, www.bip.lodzkie.pl (w zakładce Komunikaty, Ogłoszenia/Komunikaty) oraz wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w Łodzi, przy al. Piłsudskiego 12, pok. 1508.

Opinie do projektu Planu Transportowego można zgłaszać:

  1. pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8, z dopiskiem „Plan Transportowy”,
  2. na adres poczty elektronicznej: plantransportowy@lodzkie.pl,
  3. poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zgłaszania uwag zamieszczonego na stronie
    www.plantransportowy.lodzkie.pl – FORMULARZ UWAG – ONLINE

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych opinii jest Zarząd Województwa Łódzkiego.

Opinie złożone przed 18 maja 2015 r. i po 8 czerwca 2015 r. nie będą rozpatrywane.

Accessibility Toolbar