Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+

Serdecznie zapraszamy do udziału w II etapie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ trwających w okresie od 24 kwietnia do 8 maja 2014 r.

Konsultacje mają na celu poznanie Pani/a opinii na temat projektu Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Treść dokumentu:

Projekt Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (link)
Projekt powstał na podstawie Diagnozy Strategicznej ŁOM oraz uwag zgłoszonych przez mieszkańców w I etapie konsultacji.

Strategia po raz pierwszy wskaże wspólne kierunki rozwoju oraz sposoby rozwiązania głównych problemów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (tworzonego przez powiaty: Miasto Łódź, łódzki wschodni, zgierski, pabianicki i brzeziński oraz gminy i miasta wchodzące w ich skład).
Dokument ten będzie stanowił również podstawę do zgodnego z oczekiwaniami społecznymi wydatkowania środków pochodzących z funduszy europejskich w perspektywie 2014-2020, min. w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Informujemy, że
w ramach konsultacji odbędzie się pięć otwartych spotkań konsultacyjnych organizowanych w każdym z powiatów tworzących Łódzki Obszar Metropolitalny.

Harmonogram spotkań:
Powiat Pabianicki – 24 kwietnia – godzina 14:00
Starostwo Powiatowe Pabianice, ul Piłsudskiego 2 – Sala kominkowa,
Powiat Łódzki Wschodni – 6 maj – godzina 16:00
Starostwo Powiatowe Łódź, ul. Sienkiewicza 3 – Sala konferencyjna (9 piętro),
Powiat Brzeziński – 6 maj – godzina 16:00
Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 – Sala konferencyjna (1 piętro),
Powiat Zgierski – 7 maj – godzina 16:00
Starostwo Powiatowe w Zgierzu, ul. Sadowa 6a – Sala konferencyjna,
Miasto Łódź – 8 maj – godzina 16:00
Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – Duża Sala Obrad.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety elektronicznej dotyczącej projektu Strategii, która zostanie udostępniona w dniach od 24 kwietnia do 8 maja.

Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 5 maja 2014 r. za pomocą załączonego formularza na adres: sekretariat@pte.lodz.pl.

Formularz zgłoszeniowy (link)

 Więcej informacji: www.uml.lodz.pl/strategia_lom, lub pod numerem telefonu 42 632 44 20

Accessibility Toolbar