Konsultacje społeczne w sprawie transportu i komunikacji

Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień zaprasza na konsultacje społeczne w sprawie transportu i komunikacji.

Konsultacje są okazją do omówienia możliwości współpracy pomiędzy gminami, powiatami, Łódzką Koleją Aglomeracyjną i Urzędem Marszałkowskim w celu zaspokojenia potrzeb transportowych Województwa Łódzkiego, w tym koordynacji siatek połączeń. Dzięki Państwa opiniom możemy spowodować, że transport i komunikacja będą działały jeszcze lepiej.

Pierwsze konsultacje będą adresowane do mieszkańców Powiatu Pabianickiego i odbędą się 11 kwietnia (wtorek) o godzinie 16.00 w Starostwie Powiatowym w Pabianicach ul Piłsudskiego 2

Uwagi można też przesyłać na adres mail: konsultacje@lodzkie.pl

Szczegóły www.konsultacje.lodzkie.pl

Accessibility Toolbar