Konsultacje społeczne założeń Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+

Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych założeń Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ trwających w okresie od 7 do 14 lutego 2014 r.

Strategia po raz pierwszy wskaże wspólne kierunki rozwoju oraz sposoby rozwiązania głównych problemów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (tworzonego przez powiaty: Miasto Łódź, łódzki wschodni, zgierski, pabianicki i brzeziński oraz gminy i miasta wchodzące w ich skład).

Dokument ten będzie stanowił również podstawę do zgodnego z oczekiwaniami społecznymi wydatkowania środków pochodzących z funduszy europejskich w perspektywie 2014-2020, zapewniających poprawę warunków życia mieszkańców.

Konsultacje mają na celu poznanie Państwa opinii na temat wniosków z przeprowadzonej Diagnozy Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz zebranie propozycji przyszłych działań na tym obszarze.

Państwa opinie będą ważnym źródłem informacji, a uwagi zostaną uwzględnione podczas opracowywania strategiczno-operacyjnej części dokumentu.

Zapraszamy na spotkanie prowadzone w formie warsztatu w dniu 13 lutego 2014 r. o godzinie 16:00 w Łodzi, w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104.

Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa za pomocą załączonego formularza na adres: sekretariat@pte.lodz.pl do dnia 10 lutego 2014 r.

Formularz zgłoszeniowy

Jednocześnie zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej założeń Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+: strategialom.badanie.net/

Konsultację są organizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi – Wykonawcę Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.

Źródło wiadomości: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Łodzi

Accessibility Toolbar