Konsultacje w sprawie działań zapobiegającym bezdomności zwierząt.

Urząd Gminy Pabianice przystąpił do opracowania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2016 r.

Celami tego programu są:
1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym
2) zapobieganie bezdomności zwierząt
3) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt

W ramach tego programu istnieje możliwość dobrowolnego bezpłatnego znakowania psów oraz utworzenia ich rejestru.

Działania takie mogą być podjęte po wcześniejszym rozeznaniu czy mieszkańcy są chętni do oznakowania swoich psów i wprowadzenia ich do gminnego rejestru psów.

Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt może być zrealizowane poprzez sterylizację psów i kotów.

Akcje takie mogą być przeprowadzane na terenie gminy tylko wtedy gdy właściciele zwierząt wyrażą na to zgodę.

Zwracamy się więc z prośbą o wyrażenie opinii czy jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem współfinansowanej przez Gminę akcji sterylizacji psów i kotów.

Celem uzyskania odpowiedzi na powyższe kwestie przekładamy niniejszą prośbę o wyrażenie opinii na załączonych do pism obiegowych drukach.

Stwarzamy również możliwość zajęcia stanowiska w przedmiotowych tematach drogą elektroniczną, druki do pobrania:

Listy opinii dotyczące sterylizacji
Listy opinii dotyczące znakowania zwierząt

Accessibility Toolbar