Kontakt

Władze Gminy:

 • Marcin Wieczorek – Wójt Gminy
  Przyjęcia interesantów: poniedziałek w godz. 9:00 – 17.00 pokój nr 1
 • Roman Figiel – Zastępca Wójta Gminy
  Przyjęcia interesantów: poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00, środa w godz. 7:15 – 13:00 pokój nr 8
 • Anna Chodasewicz-Izaszek – Sekretarz Gminy
 • Jerzy Błoch – Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Godziny pracy:

poniedziałki – 9:00 – 17:00
wtorki, środy, czwartki i piątki – 7:15 – 15:15

Dane Teleadresowe:

Urząd Gminy Pabianice ul. Torowa 21 95-200 Pabianice,

 • Centrala: tel./fax

tel./fax: + 48 213 96 76

42 213 96 60

42 213 95 08

42 215 26 69

42 213 95 98

42 213 96 92

42 215 56 52

Nr rachunku bankowego:

 • dla wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  Santander Bank Polska S.A.  nr 75 1090 1304 0000 0001 4382 7141
 • dla wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, wpłat za wodę i kanalizację, czynsze, opłata skarbowa i inne:
  Santander Bank Polska S.A. nr 16 1090 1304 0000 0001 4382 7136

Wykaz numerów wewnętrznych:

Sekretariat100
Informatyk133
Fundusze Zewnętrzne133
Ewidencja ludności, dowody osobiste132
Biuro Rady122
Plan Zagospodarowania Przestrzennego, rewitalizacja123
Drogi, oświetlenia127
Podatki141 120
Kasa128
Kierownik Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami121
Odpady Komunalne126
Oświata124
Sport, Świetlice wiejskie124
Kadry142
Wojskowość139
Księgowość Budżetowa143
138
Stan licznika wody i kanalizacji137
Wycinka drzew, łowiectwo, ochrona środowiska,136
Gospodarka Nieruchomościami, opłata adiacencka144
Numeracja Budynków, podział nieruchomości146
Działalność Gospodarcza145
Umowy woda i kanalizacja, dofinansowania do oczyszczalni i pieców, bezdomne zwierzęta125
Inwestycje129

Właściwość terytorialna Urzędu Gminy w Pabianicach obejmuje następujące miejscowości:

 • Bychlew
 • Gorzew
 • Górka Pabianicka
 • Hermanów
 • Huta Janowska
 • Jadwinin
 • Janowice
 • Konin
 • Kudrowice
 • Majówka
 • Okołowice
 • Pawlikowice
 • Petrykozy
 • Piątkowisko
 • Porszewice
 • Rydzyny
 • Szynkielew
 • Świątniki
 • Terenin
 • Władysławów
 • Wola Żytowska
 • Wysieradz
 • Żytowice
Dla miasta Pabianice właściwym urzędem jest Urząd Miejski w Pabianicach

Accessibility Toolbar