Kudrowice – Kolejne sołectwo na plus

Gmina Pabianice zrealizowała projekt lokalny pn. „Zakup altany z wyposażeniem” współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach dotacji celowej w zakresie małych projektów w sołectwach.

W ramach projektu została zakupiona i zamontowana altana, ławki, stoliki, sadzonki roślin.. Podczas spotkania integracyjnego zorganizowanego przez Członkinie KGW odbyły się warsztaty artystyczne dla dzieci, zabawy sprawnościowe. Mieszkańcy brali udział w nasadzeniach roślin zakupionych w ramach niniejszego projektu. Celem projektu jest pogłębienie integracji mieszkańców z obszarem sołectwa i zwiększenie zaangażowania społecznego mieszkańców sołectwa Kudrowice oraz wspieranie inicjatyw i działalności Koła Gospodyń Wiejskich i OSP w miejscowości Kudrowice.

Wartość przyznanej dotacji: 10 000,00 zł.

Accessibility Toolbar