Kultura i Rozrywka

Sięganie do tradycji, wskrzeszanie i pielęgnowanie starych zwyczajów i obrzędów ludowych zajmuje szczególne miejsce w działaniach kulturalnych prowadzonych na terenie gminy Pabianice.

Wśród imprez artystycznych należy wymienić: dożynki, konkurs kolęd i pastorałek, sobótkę. Wprowadzane są również przedsięwzięcia mające na celu docieranie do młodego pokolenia poprzez działania, które uczą różnych form spędzania wolnego czasu: próby zespołów artystycznych, konkursy, organizacja wystaw fotograficznych i plastycznych itp.

Szczególnie rozwinięty jest amatorski ruch artystyczny. Od ponad 25 lat działa Zespół Pieśni i Tańca „Bychlewianka” wraz z Kapelą Ludową, zdobywcy wielu nagród w tym i zagranicznych. Jest członkiem stowarzyszenia CIOFF – Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali i Sztuki Ludowej w Warszawie. Ostatnio działalność instruktorów ZPiT „Bychlewianka” skupiła się m.in. na pozyskaniu i szkoleniu dzieci, tworząc tym samym solidną podstawę funkcjonowania ZPiT w przyszłości.

Przy OSP w Górce Pabianickiej działa Gminna Orkiestra Dęta, wielokrotny laureat Przeglądu Orkiestr Dętych Województwa Łódzkiego. Orkiestra posiada certyfikat udziału w próbie ustanowienia rekordu Guinnessa – Koncert Największej Orkiestry Strażackiej Świata w czerwcu 1997 roku w Warszawie. Prócz tego orkiestra występuje w trakcie uroczystości gminnych, strażackich oraz świąt kościelnych.

Na terenie gminy działają również: Teatrzyk Dziecięcy i Zespół Sztuki Ludowej prowadzone z dużymi sukcesami przez artystkę ludową – Panią Henrykę Kociołek.

Ważnym elementem działalności kulturalnej na terenie Gminy Pabianice jest współpraca z organizacjami społecznymi takimi jak: Gminna Rada Kobiet, Koła Gospodyń Wiejskich, Szkoły, Ochotnicze Straże Pożarne, Gminny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych a także współpraca z Parafiami i Pabianickim Towarzystwem Fotograficznym.

Na terenie gminy działają cztery biblioteki: w Bychlewie, Górce Pabianickiej, Piątkowisku i Żytowicach. Prowadzone są w nich konkursy czytelnicze, pogadanki, wystawy książek, spotkania literackie. Biblioteki:

  • Gminna Biblioteka Publiczna i Oddział dla dzieci w Bychlewie Bychlew 13, tel. 042-214-05-13
  • Filia Biblioteczna w Piątkowisku, Piątkowisko 47
    tel. 42 226-30-38, e-mail: biblioteka.piatkowisko@wp.pl
  • Filia Biblioteczna w Petrykozach, Petrykozy 52
    tel. 42 215-42-32, e-mail biblioteka.petrykozy@wp.pl
  • Przy Szkole Podstawowej w Żytowicach, tel. 042-226-30-90

Działalność społeczno – kulturalna gminy umacnia integrację środowiska, rozbudza zainteresowania twórcze, muzyczne, artystyczne. To wszystko bowiem służy wspólnemu celowi – integracji wsi, podtrzymywaniu tradycji i rozwoju kultury naszej gminy.

Accessibility Toolbar