Lepsza komunikacja w sołectwie Janowice-Huta Janowska

Gmina Pabianice zrealizowała projekt lokalny pn. „Lepsza komunikacja w sołectwie Janowice-Huta Janowska” współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

W ramach projektu zostały zakupione i zamontowane 4 szt. tablic sołeckich. Mieszkańcy sołectwa dokonali nieodpłatnie montażu tablic. Celem projektu jest pogłębienie integracji mieszkańców z obszarem sołectwa i usprawnienie przekazywania istotnych dla społeczności informacji ze strony Sołtysa, Wójta Gminy, podmiotów działających na terenie sołectwa i zaspokajających potrzeby jej mieszkańców.

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Zmieniamy Łódzkie

Accessibility Toolbar