Lepsza komunikacja w sołectwie Janowice-Huta Janowska

W dniu 13 lipca 2020 r. Wójt Gminy Pabianice Pan Marcin Wieczorek podpisał umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 10 000 złotych na realizację projektu lokalnego „Lepsza komunikacja w sołectwie Janowice-Huta Janowska”.
W ramach projektu planowany jest zakup 4 szt. tablic sołeckich, co przyczyni się do usprawnienia przekazywania istotnych dla społeczności informacji ze strony Sołtysa, Wójta Gminy, podmiotów działających na terenie sołectwa. Tablice pozwolą na sprawne dotarcie z najpilniejszymi informacjami do osób starszych, które często nie maja zwyczaju szukania informacji na stronach internetowych gminy. Dzięki tablicom Sołtys będzie mógł poinformować w krótkim terminie o zebraniach sołeckich, wydarzeniach, konsultacjach społecznych itp.

Logo: Z wami zmieniamy Łódzkie

Accessibility Toolbar