Modernizacja dróg na terenie Gminy Pabianice

Rozpoczęliśmy realizację zadania pn. ”Modernizacja dróg na terenie Gminy Pabianice” na które Gmina Pabianice ma podpisaną promesę inwestycyjną w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych. Kwota promesy wynosi 11 162 500,00 PLN, natomiast całkowita wartość inwestycji zgodnie z umową zawartą z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu wynosi 15 997 700,00 PLN.

Inwestycja obejmuje:

  1. Rozbudowę drogi gminnej nr 108263E na odcinku Górka Pabianicka – Gorzew, o długości 1434 mb wraz jednostronną ścieżką pieszo-rowerową.
  2. Przebudowę drogi gminnej nr 108023E na odcinku Pawlikowice -Terenin o długości 1137 mb, wraz z kanalizacją deszczową i kanałem technologicznym. Wzdłuż jezdni znajdować się będzie jednostronna ścieżka pieszo-rowerowa.
  3. Rozbudowę drogi gminnej nr 108276E w Hermanowie na odcinku od ul. Skrajnej do drogi gminnej nr 108278E o długości 380 mb, wraz z jednostronnym chodnikiem.
  4. Rozbudowę drogi gminnej nr 108263E w Górce Pabianickiej na odcinku od DK 71 do drogi gminnej nr 108262E o długości 812 mb, wraz jednostronną ścieżką pieszo-rowerową.
  5. Przebudowę drogi we Władysławowie wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową o długości 689 mb.

Termin zakończenia realizacji inwestycji: 22 czerwca 2023 r.

Accessibility Toolbar