Nabór Rachmistrzów Spisowych

Wójt Gminy Pabianice – Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Pabianice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. Termin składania ofert: 9 luty 2021 r. do godz. 15:00

Więcej informacji: bip.pabianice.gmina.pl/3407/2/20210201-nabor-rachmistrzow-spisowych.html

Accessibility Toolbar