Nabór uzupełniającym do udziału w projekcie pn.: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabainice”

Gmina Pabianice zamierza przystąpić do projektu realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT pn.: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice”.

W ramach działania dotacja wyniesie ok. 65% kosztów netto. Podatek VAT będzie pokryty przez Gminę Pabianice. Wysokość wkładu własnego stanowić będzie ok. 35 % wartości netto instalacji. Zamontowane instalacje przez 5 lat od otrzymania przez Gminę Pabianice płatności końcowej będą stanowiły własność Gminy Pabianice i przez ten czas będą użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/użytkownikom budynków mieszkalnych. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom/użytkownikom budynków mieszkalnych.

W zależności od zapotrzebowania w projekcie zostały przewidziane do realizacji dwa rodzaje instalacji o minimalnej mocy: 3,6 kW ( 10 paneli) i 7,2 kW (20 paneli).

Więcej informacji dostępne jest pod adresem: bip.pabianice.gmina.pl/4238/2/20210726-informacja-o-naborze-uzupelniajacym-do-udzialu-w-projekcie-pn-budowa-mikroinstalacji-prosumenckich-w-gminie-pabainice.html

Accessibility Toolbar