Nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych

Wójt Gminy Pabianice ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych od dnia 2 lutego do dnia 31 maja 2015 r. (decyduje kolejność składania wniosków oraz ich kompletność).

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pabianice nr XXXVII/315/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

O dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie będą mogli ubiegać się właściciele posesji położonych na obszarach skanalizowanych i dla których planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej.

Wzór wniosku wraz z pozostałymi dokumentami można pobrać pod adresem: bip.pabianice.gmina.pl/?a=3117 oraz w Urzędzie Gminy w pok nr 11.

Accessibility Toolbar