Nabór wniosków na wymianę kotłowni i palenisk węglowych

Wójt Gminy Pabianice ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na likwidację lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania od dnia 17 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pabianice nr LVI/512/2018 z dnia 28 maja 2018 r. zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania.

Dokumenty do pobrania dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Gminy Pabianice: www.bip.pabianice.gmina.pl/1621/152/program-likwidacji-lokalnych-kotlowni-lub-palenisk-weglowych-na-lata-2018-2020.html

Accessibility Toolbar