Nabór wniosków w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie tematycznym operacji (WSPARCIE DLA ROZWOJU SYSTEMU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, ROZWÓJ INNOWACYJNEJ EDUKACJI PROEKOLOGICZNEJ, ROZWÓJ TRANSFERU WIEDZY I NOWYCH TECHNOLOGII), które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi”, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Termin składania wniosków:
– od dnia 16 lipca 2013 roku do 6 sierpnia 2013 roku

Limity dostępnych środków:
I WSPARCIE DLA ROZWOJU SYSTEMU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII:
1. Odnowa i Rozwój Wsi: 1600000,00 zł
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 200000,00 zł
3. Małe projekty:1500000,00 zł

II ROZWÓJ INNOWACYJNEJ EDUKACJI PROEKOLOGICZNEJ
1. Odnowa i Rozwój Wsi: 500000,00 zł
2. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: 100000,00
3. Małe projekty: 600000,00 zł

III ROZWÓJ TRANSFERU WIEDZY I NOWYCH TECHNOLOGII
1. Małe projekty: 200000,00 zł

Miejsce składania wniosków:
– Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”, ul. Rokicińska 6 (gminna hala sportowa), pokój nr 10, 97-225 Ujazd

Godziny przyjmowania wniosków:
– od 9:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
  • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria na podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR,
  • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,

znajdują się w siedzibie i na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”: www.buduj.eu a także w Centrum Informacji Stowarzyszenia LGD „BUD – UJ RAZEM” mieszczącym się przy Zespole Szkół w Czarnocinie oraz Zespole Szkół w Kamieńsku.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:

  • Uzyskanie przy ocenie pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru minimum 30% z maksymalnej liczby punktów dla danego typu operacji.
  • Ważna jest także godzina i dzień złożenia wniosku w przypadku gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów o pierwszeństwie decyduje kolejność złożenia zgodnie z procedurą zawartą w LSR Wypełnione wnioski należy złożyć w dwóch egzemplarzach w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej (na płycie CD).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze LGD „BUD-UJ RAZEM”, ul. Rokicińska 6, 97-225 Ujazd oraz w Centrum Informacji ul. Poniatowskiego 5, 97-318 Czarnocin (Internat Zespołu Szkół Rolniczych) Centrum Informacji w Kamieńsku ul. Szkolna 4 97-360 Kamieńsk, a także pod nr tel.: 0 517 529 539, 0 512 823 620.

Informacje nt. naborów tematycznych udzielają następujący doradcy:

Aldona Skałbana – Doradca ds. Odnawialnych Źródeł Energii
Opiekun Gmin: Będków, Ujazd, Budziszewice, Rozprza, Gorzkowice, Ręczno, Łęki Szlacheckie, Powiat piotrkowski

Punkty konsultacyjne:
Ręczno- środy: 8:00-11:00
Rozprza- środy : 12:00-15:00
e-mail: a.skalbana@ebuduj.eu
Tel. 516494323

Bartłomiej Modzelewski – Doradca ds. Odnawialnych Źródeł Energii
Opiekun Gmin: Pabianice, Ksawerów, Rzgów, Tuszyn, Czarnocin, Moszczenica, Grabica

Punkty konsultacyjne:
Ksawerów – środy 10:00-18:00 (dyżury od 10.07.2013)
Tuszyn – wtorek 10:00-18:00 (dyżury od 09.07.2013)
e-mail: b.modzelewski@ebuduj.eu
Tel. 515-262-099

Sebastian Chrzęst – Doradca ds. Transferu Nowych Technologii
Opiekun Gmin: Kamieńsk, Bełchatów, Wola Krzysztoporska, Gomunice, Dobryszyce, Kodrąb, Masłowice

Punkty konsultacyjne:
Bełchatów – środy 10:00-12:00 (dyżury od 26.06.2013)
Wola Krzysztoporska – wtorki 08:00-15:00 (dyżury od 02.07.2013)
e-mail: s.chrzest@buduj.eu
Tel. 518-487-323

Accessibility Toolbar