Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży.

Wójt Gminy Pabianice stosownie do art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

lp

Położenie nieruchomości

Nr. ewid.

nieruchomości Powierzchnia nieruchomości

Nr. Księgi Wieczystej

Działka zabudowana budynkiem po byłej Agronomówce znajdująca się we wsi Górka Pabianicka nr. 9A

1

Górka Pabianicka

Nr. ewid. nieruchomości 119/1

 

Powierzchnia
0.1229 ha

LD1P/00015973/6

Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 53,96 m2 w budynku po byłej Agronomówce wraz z udziałem w prawie własności gruntu.

Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 82.97 m2 w budynku po byłej Agronomówce wraz z udziałem w prawie własności gruntu.

Accessibility Toolbar